Sund Sex Skolen


Om Sund Sex Skolen

Undervisning for voksne

Tidsbestilling

Vi inviterer lærere, forældre, sundhedsplejersker, pædagoger mfl. til GRATIS aftener og dage om seksualitet hos børn og unge.

Skriv til os hvis du synes, der mangler et emne eller en temadag, eller saml 10-15 personer på din arbejdsplads og få en (måske gratis) temadag/møde ude hos jer.

          

                             

 

  Temamøde "Hvordan taler vi med unge om sex"

- om de unge fra 6.-7. klasse og opefter

 Nye datoer afventer....

                                               

Sted: Egensevej 8, Svendborg

Målgruppe: Lærere, sundhedsplejersker og pædagoger m.fl. som arbejder med unge fra ca. 6.-10. klasse.

 

Tilmelding:Send en e-mail til rt@rikkethor.dk, - skriv hvor du/I kommer fra, så får du en bekræftelse tilbage.Temadagen er GRATIS hvis du bor / arbejder i Svendborg kommune, folk fra andre kommuner kan deltage mod betaling. Skriv evt. ønske om vegetar sandwich el.lign.

 

Kan det være en udfordring at tackle unges nogle gange eksperimenterende adfærd, grænsesøgning og seksualiserede sprog??

Hvad ved nutidens unge om sex og hvad mangler de at vide og diskutere!?? Mangler du inspiration til hverdagens snakke med de unge om krop, følelser og ansvar!?eller mangler du inspiration til at opfylde de nye Fælles Mål for sundheds-og seksualundervisning, der er trådt i kraft august 2015.

Synes du det kunne være spændende at deltage i en dag, hvor vi fokuserer på procesorienteret undervisning, på lyst og grænser og taler om det følsomme og altid interessante emne - seksualitet.

Vi kommer med nyeste viden, vi diskuterer, laver aktive vurderingsøvelser, bruger sokratisk dialog, ser billeder og filmklip og taler om relevante materialer, bøger, film og internetsider.

Du bliver ikke "sex - ekspert" men får viden og inspiration til dialogen med de unge og til at følge op på Sund Sex Skolens undervisning og emnet når det dukker op 

- en sjov, spændende og fagligt spækket kursusdag.

Underviser: Sexolog og seksualunderviser/koordinator for Sund Sex Skolen Rikke Thor

Hvis I er en hel skole el.lign., der ønsker en samlet temadag - så kontakt Rikke Thor og hør om mulighederne, vi har afholdt temaeftermiddage for personalet på flere specialskoler i Svendborg: Kernen, CSV m.fl. og andre steder i landet.

En samlet temadag kan være med til at give skolen et fælles løft i forhold til emnet. I Svendborg kommune kan det gøres gratis for skolen.

Andre kommuner mod betaling - 950 kr. + moms pr. deltager.

Se evt. mere på www.rikkethor.dk - under temadage.

 

 

Temamøde: "Krop, grænser og spirende seksualitet"

-  om de mindste og mellemste klasser op til 6.klassetrin

Nye datoer afventer...

 

 

 

 

 

Sted: Egensevej 8, 5700 Svendborg

Målgruppe: Pædagogisk personale, lærere, sundhedsplejersker m.fl.som arbejder med børn og unge fra 0.-6. klasse

 

Tilmelding: Send en mail til rt@rikkethor.dk, med navn, telefonnummer og hvor du/I kommer fra, så får du en bekræftelse tilbage. Temadagen er gratis hvis du bor / arbejder i Svendborg kommune, folk udefra kan deltage mod betaling - se ovenfor ved temadag d. 13.11.17.

Skriv evt. ønske om vegetarsandwich el.lign.

 

Hvordan indpasser man spændende undervisning om krop, grænser og spirende seksualitet, i de forskellige fag i folkeskolen. Hvad går de nye Fælles Mål for folkeskolens sundheds-og seksualundervisning ud på - som er retningslinjerne fra August 2015?

Vi vil afprøve forskellige aktive vurderingsøvelser, tale om emner og hvad der er vigtigt, og tale om hvordan man bedst og sjovest får børnene med.

Kom med til en spændende, faglig kursusdag om et vigtigt emne. 

Underviser: Sexolog og seksualunderviser/koordinator for Sund Sex Skolen Rikke Thor

 

 

 

   

Forældrekursus "Forstå din teenager"

 

Sted: Egensevej 8, 5700 Svendborg

Tid:  4 tirsdage kl. 19 - 21. Start 20.2 - slut 13.3. 2018.

Målgruppe: Forældre til teen-agere

 

Tilmelding: ring til sundhedstjenesten tlf 6223 4070 hverdage kl. 9-13 eller send en mail til sundsex@sundsexskolen.dk. - skriv hvor jeres barn/ børn går i skole + hvem du/I er. 

Det koster 50 kr for alle 4 aftener ialt, - betales første gang.

 

Er du den heldige ejer af en teen-ager og synes du nogle gange det kan være svært at håndtere denne udfordring ?

Sundhedsplejen i Svendborg afholder for 16. gang -  forår 2018 - 4 aftener om dette tema - alle med forskellige oplægsholdere, - SSP, Ungdomsrådgivningen, Sundhedsplejerskerne, Rusmiddelkonsulent, Sexolog.

 

 

Læs her i "Sund i Syd" s. 26 - interview af forældrepar, der deltog i kurset 

 

Og læs artikel i Politiken om sexsnakken med dit barn 

 

eller her sex og samfunds gode idéer til forældre

 

Kursusaftenerne indeholder (måske i anden rækkefølge - spørg om dette ved kursets start):

 

1. SSP og ungdomsrådgivningen

2. Sundhedsplejerskerne om søvn, alkohol mm

3. Sexolog Rikke Thor fra Sund Sex Skolen "unge og seksualitet"

4. Karin Hviid Steengaard "unge og rusmidler"

 

 

 

 

 

   

              Temaaften:

” Børn, nysgerrighed, krops lege og seksualitet”

Nye datoer afventer.....Temaaften for dagplejere, børnehave - og vuggestue personale, sundhedsplejersker m.fl. 

 

 

Målgruppe: Dagplejereog pædagogisk personale, som arbejder med børn i vuggestue og børnehave alderen, eller de mindste klasser

 

Sted: Egensevej 8, 5700 Svendborg

Temaaftenen er GRATIS hvis du bor eller arbejder i Svendborg kommune, udefra kommende kan deltage mod betaling.

Tilmelding nødvendig - send en e-mail til rt@rikkethor.dk - skriv dit /jeres navne og hvor du/I kommer fra, så får I en bekræftelse tilbage.

 

Hvordan kan vi møde og støtte børn i at få en sund seksuel udvikling?
Har omgivelsernes holdninger og reaktioner indflydelse på hvordan barnet udvikler sig mht. seksualitet?
Hvad med små børn, der onanerer? - hvad med børn som virker meget seksuelle? - eller leger seksuelle lege? - hvad er naturligt? - skal man gribe ind? - kan indgriben også være skadelig? - og hvad siger man til forældrene?
Hvordan kan man i det hele taget gribe det an?
Vi kommer med gode ideer og eksempler fra virkeligheden, og tager gerne jeres eksempler op, - undervejs.
En spændende og inspirerende aften.

 

Kom og deltag i debatten, - mød kollegaer og hør deres holdninger og meninger, - og få svar på dine spørgsmål.
Oplægsholdere: Sexolog og koordinator for Sund Sex Skolen Rikke Thor og sundhedsplejerske Charlotte Leth.

 

Første gang vi afholdt aftenen d. 6.10 2009 var der 80 deltagere, d. 8.11.2010 og 21.3 2011 næsten 60 deltagere  - og de seneste aftener: 3.10 2011, 8.10. 2012, 23.9. 2013 og 29.2.2016 ca. 20 deltagere pr. gang - dagplejemødre, pædagoger, sundhedsplejersker, forældre m.fl. - der er kommet mange gode spørgsmål fra deltagerne og vi har haft nogle konstruktive/spændende diskussioner, så kom og hør hvad kollegaerne har af erfaringer eller spørgsmål til emnet.

 
Vi har tidligere afholdt lignende temaaftener / eftermiddage -  for 3 integrerede institutioner i Gudme - i "Eventyrhuset"  januar 2010 for ca. 35 personer, og for Tåsinges børnehaver - personale og forældre August 2010, - ca 50 personer, samt for institutionen Poppellundens personale November 2010 for ca. 20 personer, for skolen "Kernen"s personale januar 2013 mm.

 

Hvis I er en institution eller flere i Svendborg kommune og gerne vil have en debat/oplægsaften/eftermiddag om emnet kan det evt. laves gratis for jer (under Sund Sex Skolen) hvis I kan samle en interesseret gruppe - forældre/personale. Ring eller mail til mig om det rt@rikkethor.dk .

Andre kommuner kan bestille en temadag / aften mod betaling.


Kom gerne med andre ideer til andre emner og tiltag. Hvis I samler ca. 15 - 20 personer kan vi lave en speciel temadag for jeres gruppe.
Vi har tidligere lavet temadage for lærere/personale til udviklingshæmmede m.fl.
Ring/ mail med Rikke Thor om mulighederne. rt@rikkethor.dk  eller Tlf. 2247 1295

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sund Sex Skolen - sundsex@sundsexskolen.dk - www.sundsexskolen.dk - Tlf. 6223 4070 Hverdage kl. 9 13